Издателство МАЙ

Книги за дома и семейството

За нас

Издателска къща Май“ е основана през 1991 г. Така издателството е едно от първите, появили се след демократичните промени и продължаващи своята дейност и до днес.

Нашите основни усилия са насочени в областта на практико-приложните книги, полезни за дома и семейството.

Съществена част от нашите издания е посветено на кулинарията.

Наши са едни от най-сполучливите и стойностни книги, посветени на българската традиционна кухня, като на първо място по известност е Българска традиционна кухня. 2000 изпитани рецепти“ - най-пълното събрание на готварски рецепти от българската кухня. Наши са книгите Готварска книга за всеки ден“, Манастирска кухня“, както и издадената за първи път още през 1991 г. Българска трапеза“, в която са описани най-значимите народни празници и свързаните с тях обичаи, посочени са характерните за всеки обичай ястия, както и рецепти за приготвянето им (тази книга се радва на интерес до днес).

Друга част от книгите ни са насочени към рецепти от популярни кухни на народите от света - гръцка, френска, италианска, китайска и др. В голямото ни сборно издание Избрани рецепти от световната кухня“ са включени рецепти от 33 страни.

Много популярни са нашите издания на чужди езици. Тяхната цел е по привлекателен начин да разпространяват знанието за българската национална култура. Посветени са на българската кухня, на българските манастири, както и кратка илюстрована история на България.

На голямо внимание през годините са се радвали книгите ни в областта на сънотълкуванията, учебно-помощните ни издания, книгите ни, посветени на здравна тематика.